Starters

De startende ondernemer

Startende ondernemers zijn vaak razend enthousiast en willen het liefst zo snel mogelijk aan de slag. Voordat ze kunnen starten moeten er echter nog heel wat zaken geregeld worden. Het is belangrijk dat de startende ondernemer zijn plannen tot in detail uitwerkt en er een gedegen financiële begroting opgesteld wordt, bijvoorbeeld om financiers te overtuigen van de haalbaarheid van de plannen. Een gedegen ondernemingsplan, waaruit blijkt dat de starter aan alles wat bij het ondernemen komt kijken heeft gedacht, is vaak van doorslaggevend belang bij de start van een succesvolle onderneming.

Bij de start van een onderneming dient u met veel zaken rekening te houden. Hierbij geven we beknopt informatie over een aantal zaken. Vanzelfsprekend zijn we graag bereid daaraan een nadere uitleg te geven en u “op weg” te helpen bij alle zaken die spelen bij het succesvol runnen van een onderneming.

 • Met ons kunt u vaste prijsafspraken maken voor jaarlijkse terugkerende werkzaamheden. En dan maakt het ons niet uit of u een telefoontje meer of minder pleegt, of als onze adviseur een keer vaker bij u langs moet komen. Stevens & Partners biedt u te allen tijde een gratis kennismakingsgesprek aan.

Kamer van Koophandel  en Belastingdienst

Bijna iedere ondernemer is verplicht om zich in te laten schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel  (KvK) en bij de belastingdienst. Als u zich inschrijft bij de Kvk zorgen zij doorgaans voor inschrijving bij de belastingdienst. Wij helpen u graag bij het invullen van de formulieren voor deze inschrijving.

Na deze inschrijving bent u ondernemer. "Begint het dan nu echt?"


Voorbereiding

In veel gevallen bent u al langere tijd bezig met de start van de onderneming en heeft u zich al terdege voorbereid. We helpen u graag om uw voorbereidingen vorm te geven en te komen tot een succesvolle start. Zo kunnen we samen met u op een deskundige wijze een ondernemingsplan opzetten en, indien nodig, een financieringsaanvraag bij de bank indienen.

 • We geven aan op welke wijze u, in uw specifieke situatie, uw administratie kunt bijhouden en begeleiden u bij het voeren van de administratie. Niet alleen in de beginfase maar ook daarna.
 • We vertellen u wat het belang is van het bijhouden van een urenadministratie en welk voordeel u daarmee kunt realiseren. We berekenen voor u welke keuze voor u het meest voordelig met betrekking tot uw auto; zakelijk of privé.
 • We wijzen op de eventuele noodzaak van vergunningen, algemene voorwaarden en verzekeringen en bespreken met u de  fiscale gevolgen van uw bedrijf in uw branche.


En zo zijn er diverse zaken die onder de aandacht gebracht moeten worden. Dat doen we op een eenvoudige en duidelijke wijze.


Na de start

Na de start mag u van ons een goede begeleiding verwachten. We willen u helpen om er samen met u een succesvolle onderneming van te maken en willen daarbij aan uw wensen voldoen. Wilt u de administratie zelf inboeken om daardoor zoveel mogelijk inzicht in de ontwikkeling van de resultaten en balanspositie van uw bedrijf te hebben en te houden? Wij helpen u daarbij.

Geeft u de administratie liever grotendeels uit handen en wilt u periodiek geïnformeerd worden over de resultaten ? Dat kan.
Welke werkwijze u ook kiest voor de administratie, wij willen uw cijfers periodiek blijven volgen om u blijvend te kunnen adviseren. Deze adviezen kunnen heel verschillend zijn. Over uw administratie bijvoorbeeld. We streven er naar dat uw administratie zodanig wordt ingericht en bijgehouden dat uw kosten aan ons kantoor zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Constateren we onjuistheden of onvolledigheden in de administratie ? We stellen u daarvan onmiddellijk op de hoogte om er zodoende voor te zorgen dat de administratie weer perfect is.

Kunnen investeringsbeslissingen worden vervroegd of uitgesteld om de investeringsaftrek optimaal te kunnen benutten.

 • Zomaar een aantal voorbeelden van zaken die we nauwgezet gaan volgen en die erg specifiek kunnen zijn:
 • Is uw financieringsbehoefte wel optimaal geregeld?
 • Is uw rechtsvorm wel de beste en fiscaal meest aantrekkelijke?
 • Werkt uw partner mee in het bedrijf en is de beloningsvorm wel de juiste?
 • Hoe kunt u uw oudedagsvoorziening het beste regelen.
 • Welke kosten mag u wel en welke niet ten laste van de onderneming brengen.
 • Zijn de huisvestingskosten wel aftrekbaar of dienen daarvoor maatregelen genomen te worden.
 • Hoe haal je het meeste voordeel uit de auto?
 • Komt u in aanmerking voor toeslagen en zijn deze tijdig aangevraagd?
 • En levert middeling van inkomens u misschien voordeel op ? Hoe om te gaan met (werk)kleding?
 • Zijn er misschien stimuleringsregelingen mogelijk bij investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen en/of personeel?
 • Wat is de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting en hoe werkt die?
 • Zijn er loonkostensubsidies mogelijk?
 • Moet ik een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet aanvragen?
 • Wanneer worden de eerste aanslagen verwacht en hoe hoog zullen die zijn.
 • Hoeveel dien ik te reserveren voor de belasting?
 • Dienen mijn voorlopige teruggaven van inkomstenbelasting, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget misschien te worden aangepast.

Daarnaast besteden we uiteraard aandacht aan de ontwikkeling van (de cijfers van) uw bedrijf en zullen we deze met u bespreken. Bij eventuele ongewenste ontwikkelingen trekken we aan de bel en gaan we met u van gedachten wisselen.

In alles wat we doen willen we naast u en achter u staan en een deskundige en betrouwbare partner zijn.


Ondernemingsplan

Met een ondernemingsplan maakt u uw ideeën concreet. In een ondernemingsplan worden uw plannen op een rij gezet. Er worden diverse vragen gesteld in het plan en beantwoord. Zo krijgt u inzicht in uw eigen plannen en wordt gekeken of uw plannen realistisch en haalbaar zijn. Het ondernemersplan kan bovendien gebruikt worden bij een eventuele financieringsaanvraag.

In een ondernemingsplan komen o.a. de volgende punten aan bod:

 • Persoonlijke gegevens
 • Ondernemerskwaliteiten
 • Bedrijfsidee
 • Plan van aanpak
 • Marktonderzoek
 • Hoe ga ik mijn product of dienst verkopen
 • Hoe ga ik dit regelen?
 • Organisatie
 • Financiën
 • Investeringsplan
 • Financieringsplan
 • Exploitatiebegroting
 • Liquiditeitsbegroting
 • Persoonlijke begroting

Starterspakket

Door ons is een starterspakket ontwikkeld. Dit starterspakket bestaat o.a. uit een startersmap waarin u wordt geïnformeerd over uw administratie en diverse fiscale regelingen.

De map bevat o.a:

 • Uitleg administratie
 • Kasbladen
 • Urenverantwoording
 • Km-administratie
 • Fiscale informatie


Daarnaast wordt vastgelegd welke werkzaamheden we voor u verrichten en tegen welk (vast) tarief.

Daarbij kunt u denken aan:

 • Ondernemingsplan
 • Begeleiding / ondersteuning administratie
 • Minimaal 4 afspraken in het eerste jaar na de start van uw onderneming
 • Financieel jaarverslag
 • Tussentijdse kwartaal cijfers
 • Aangifte inkomstenbelasting