Salarisadministratie

Stevens & Partners kan voor u de gehele salarisadministratie verzorgen. U geeft maandelijks de mutaties door en wij verwerken deze zo spoedig mogelijk. De salarisafrekeningen ontvangt u digitaal samen met het af te dragen bedrag voor de loonheffingen en eventueel een betaalbestand van de netto salarissen.
Ons doel is om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo hoeft u zelf niet te denken om loonmutaties in verband met bijvoorbeeld leeftijdsveranderingen en/of  wijzigingen van de CAO.


Meer dan verloningen

Het voeren van een salarisadministratie is meer dan het verwerken van salarisstroken.  Zo kan het voorkomen dat uw werknemer langdurig ziek wordt of u een conflict krijgt met uw werknemer. Hierin kunnen wij u adviseren en zo nodig begeleiden.
Ook het opstellen van arbeidsovereenkomsten en advisering op het gebied van personeel en salaris kunnen wij voor u verzorgen.

Diensten
De werkzaamheden van de salarisadministratie bestaan onder andere uit:

 • Bruto netto berekeningen
 • Aanleveren betaalbestanden
 • Loonkostenberekeningen
 • Aangifte loonheffingen
 • Periodieke loonopgaven / pensioenaangifte
 • Verstrekken van jaaropgaven
 • Advisering
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Ziek en herstelmeldingen
 • Signaleringen (o.a. aflopende contracten)
 • Toepassing minimumlonen en CAO-lonen