Maatregelen voor ondernemers in verband met het coronavirus

Momenteel worden er een aantal noodmaatregelen uitgewerkt door de overheid in verband met het coronavirus. De maatregelen die voor ondernemers worden genomen zullen wij zoveel mogelijk bijhouden op deze pagina.

In deze (LINK) special kunt zijn de regelingen verder uitgewerkt.

Meest voorkomende regelingen

Zoals waarschijnlijk bekend zijn de meest voorkomende regelingen waarin de overheidsinstanties en banken nu werken als volgt te benoemen:

  • BBZ (aanvulling tot sociaal minimum en mogelijkheid lening)
  • Compensatieregeling 4.000 euro (voor sectoren die het meest te lijden hebben)
  • Uitstel van belastingbetaling (3 maanden uitstel zonder bewijs)
  • Verlagen voorlopige aanslagen 2020
  • Uitstel gemeentelijke belastingen
  • NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)  voor vergoeding loonkosten
  • BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) om eenvoudiger te kunnen lenen met overheidsgarantie
  • Uitstel aflossingsverplichting financieringen

 

Wat te doen ?
Indien je denkt in aanmerking te komen voor één of meerdere van bovenstaande regelingen meld je dan bij ons (voor zover je dat nog niet gedaan hebt)
Wij informeren je dan wanneer er actie ondernomen kan worden en dan spreken we ook af wie wat gaan doen. 
Wil je een regeling (uitstel aflossing of BMKB) met je bank treffen dan verzoeken we je daarvoor zelf contact op te nemen met de bank.


Wanneer ?

Wees je ervan bewust dat er een groot beroep zal worden gedaan op de regelingen en dat best mogelijk is dat de uitvoering daarvan door gemeenten, UWV, overheid en banken enige tijd in beslag zal gaan nemen. Wij verwachten dat er komende week meer duidelijkheid zal komen over een aantal van deze maatregelen. De compensatieregeling van 4.000 euro wordt eerst voorgelegd aan de Europese Commissie (EC).

Weet ook dat wij niet kunnen garanderen dat alle aanvragen worden toegekend, omdat de specifieke inhoud daarvan nog niet bekend is.